MB „Lauko baldai“ baldams suteikia 12  mėnesių garantiją. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo dienos.

Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus ištaisysime, sukomplektuosime arba pakeisime kokybiškais savo sąskaita. Apie pastebėtą defektą prašome pranešti MB „Lauko baldai“ kontaktais.

Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

Garantija suteikiama tik pateikus nors vieną iš žemiau išvardintų dokumentų:

Baldų pirkimo pardavimo sutartį;

Krovinio pristatymo važtaraštį;

MB „Lauko baldai“ įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 10-30 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Išimtiniais atvejais, gamintojas pasilieka teisę pratęsti šį terminą.