Privatumo politika
Asmens duomenų apsauga ir privatumo politika
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. MB „Lauko baldai“ (toliau – „mes“ arba) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Lauko baldai“, juridinio asmens kodas 303993859, adresas Ežero g. 50, Ditkūnų k., LT-32104 Zarasų r.
KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS.
Jūsų vardas, pavardė, mokėtojo adresas, pristatymo adresas ir kontaktiniai duomenys(Jūsų elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Facebook paskyra). Susisiekdami užsakymo pateikimo metu Jūsų nurodytu telefono numeriu, kai užsakote prekę ir suvedate savo duomenis, bet neatliekate apmokėjimo.Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos.Tai būtina, kad galėtume naudoti Jūsų nurodytą telefono numerį siekiant susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą bei suteikti konsultaciją dėl iškilusių klausimų. Tokiu būdu siekiame teisėtų mūsų interesų teikti kokybiškas, Jūsų lūkesčius atitinkančias paslaugas, užtikrinant Jums galimybę įsigyti Jums reikalingas prekes. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu.
Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir (arba) pristatymo adresu, paruošdami užsakymą atsiėmimui prekių išdavimo vietoje ir išrašydami sąskaitą faktūrą.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos.Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mes neturėsime galimybės išsiųsti Jums ar sudaryti galimybę atsiimti užsakytas prekes, jei Jūs nenurodysite savo vardo, pavardės, adreso ir kontaktinių duomenų.
Organizuodami konkursus.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo konkurso pabaigos. Prizų laimėjimo atveju asmens duomenis tvarkome siekdami vykdyti mums taikomus teisės aktų reikalavimus.Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą telefonu.Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo užsakymo perdavimo dienos.Tai būtina, kad galėtume tvarkyti Jūsų užsakymą, pateiktą telefonu.Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos .Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir balduzeme.com2.2.
Jūsų mokėjimo informacija. Priimdami ir grąžindami pinigus.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo operacijos atlikimo dienos.Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums.Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir save.

Parduodami Jums prekes.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).Teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).